Hopp til innholdet
Hjem » Flere kurser i samme rør? Hva med jordingen?

Flere kurser i samme rør? Hva med jordingen?

  Kan man trekke flere kurser i samme rør og isåfall hvilke forholdsregler må man ta på forhånd?

  Mange har nok oppdaget at strømbehovet har økt siden boligen ble bygget, særskilt eldre blokkleiligheter bygget på 60 og 70 tallet har svært få sikringer til dagens bruk.

  En god måte er da å trekke ekstra PN ledninger i et gammelt rør, splitte dem opp i enden av røret, og montere en ekstra sikring.  Det holder med en PE leder

  Flere kurser i samme rør, kabel eller kanal.

  Man kan trekke flere kurser i samme kabel, kanal eller rør.
  Restriksjonen er at hver av lederne har isolasjon tilsvarende kursen med høyest spenning.

  I en bolig har ikke dette kravet noen særlige konsekvenser.
  Men det kan være problematisk innen f.eks industri hvor man trekker små styring-ledninger som er beregnet for 24 V, sammen med strømtilførselen beregnet for 400 V.

  Merk godt!

  Trekker man flere ledninger og kurser i samme rør stilles det ekstra krav til dokumentasjon. Iht NEK 514/237.2.1.3.

  Det skal merkes i begge ender at ledningene og koblingsboksen er forsynt fra flere kurser, og hvilke kurser dette er.
  Et slikt skilt/eller merking skal være godt synlig ved åpning av koblingsboksen.

  Benytt forskjellige farger på ledningene for å enkelt kjenne igjen de forskjellige kursene selv om de går i samme rør. Elektroimportøren har et stort utvalg av forskjellige farger og størrelser, også ferdigtrukket 5G rør.

  Bilde: Montørhåndboka

  Hva med jordingen?

  Må man ha en egen jording (PE) til hver kurs, eller kan man bruke samme jordleder til flere kurser i samme k-rør eller kabel?  Når man trekker flere kurser i samme rør eller kabel, kan kursene ha samme felles beskyttelsesleder (jording).

  NEK 543.1.4, forteller at jordlederen skal dimensjoneres utifra den største faselederen av kursene.

  Det betyr at om du trekker 2 x 1.5 mm2 PN til lys på kjøkkenet, sammen med 2 x 2.5 mm2 PN til en micro, så må jordlederen være 2.5 mm2.
  Trekker du alle ledningene som 2.5 mm2, må jordlederen også være 2.5 mm2.

  Her er det også krav om merking. Det kan være en dymo-tape, eller en elektrikertape som man skriver på med sprittusj.
  F.eks «Felles PE-Leder for kurs X og XX»
  Denne merkingen skal man bruke i sikringsskapet, og i første koblingsboks.

  Bilde: Montørhåndboka

  Kan man trekke felles nøytralleder?

  Nei, en nøytralleder kan man ikke bruke som felles nøytralleder for flere kurser.