Få en God Jording i Boligen

Jordingen skal sørge for at installasjonens jordingssystem og jordsmonnet rundt får samme potensiale. I tillegg skal jordelektroden også lage forbindelse til jord, slik at feilstrømmer eller f.eks lynnedslag kan ledes tilbake til jord. For Boligformål med maks 50V berøringsspenning og hvor det er installert 30mA jordfeilbryter, skal ikke jordelektrodens overgangsresistans Les mer…