Skrusikringer er sikringer av den gamle typen, dette er smeltesikringer, også kalt UZ. Disse skrusikringene benytter farger for å skille forskjellig størrelse i ampere fra hverandre.
Selv om de fleste moderne installasjoner benytter automatsikringer i sikringsskapet og knivsikringer som inntakssikring, finner man fremdeles eldre skrusikringer i bruk.

Som oftest står skrusikringer igjen som inntakssikring/kortslutningsvern men man benytter automatsikringer til resten av strøm anlegget, men skrusikringer benyttes også fremdeles som forbrukskurser i sikringsskap og tavler.Nedenfor er fargene som brukes i skrusikringer og i bunnplugg slik at du lett kan se forskjell.

Farge Sikringstørrelse
Ampere
Rød 10A
Grå 16A
Blå 20A
Gul 25A
Svart / Sort 35A
Hvit 50A
Kobber / Oransje 63A

Bilder av skrusikringer og plugg

Her er en enkel bildefremstilling av forskjellige sikringer og bunnplugger som viser de forskjellige fargene fra forskjellige produsenter. Selv om fargekoden er lik fra produsent til produsent, kan nyanser skille noe.

10A Bunnplugg og skrusikring
16A Bunnplugg og skrusikring
20A Bunnplugg og skrusikring
25A Bunnplugg og skrusikring


35A Bunnplugg og skrusikring
50A Bunnplugg og skrusikring
63A Bunnplugg og skrusikring

Ta av belastningen når du skrur ut sikringen

Når du skal skru ut inntakssikringen bør man ha lite eller ingen belastning (strømforbruk). Det lureste er å vippe ned eller skru ut flere av forbrukskursene før man også slår av hovedsikringen i sikringsskapet.

Fine blanke bunnplugger uten form for perling
Ikke like fin. Her er det også brukt en skive på tilkoblingen. Denne har skapt varmgang og isolasjonen smelter bort (sort ledning)

Om man ikke fjerner belastningen har skrusikringer en tendens til å danne «perler» av metall på pluggsiden av skrusikringer. Dette kommer av gnisten som oppstår når man skrur ut sikringen med belastning/strømforbruk.

Ved gjentatte ganger vil denne perlen kunne bygge seg opp, og man kan ende opp med en mindre flåte for strømoverføring, og dermed også varmgang.


Kategorier: Elektro