Hva betyr fargen på ledningene?

Hva betyr fargen på ledningene?

Hva er L, N og PE – og hva betyr fargene på ledningene?

I korte trekk er L faseleder (strøm), N er nøytalleder (0V) og PE er jord (Gul/grønn). Men dette gjelder bare i forbrukerkurser og i et TN-nett. La oss se litt mer om hvordan farger på ledninger og elektro i forskjellige nettspenninger brukes.

Jeg vil i hovedsak fokusere på forbrukerkurser, altså den strømmen og ledningen du har rundt omkring i stikkontakter, lampepunkter og lysbrytere i boligen.Ledninger i Boligen

Først må vi avgrense oss litt etter hvilket nettsystem du har i boligen.
Vi har 3 nettyper i Norge, IT, TT og TN, jeg skal ikke gå videre inn i detaljerte forklaringer omkring disse, men her er en god ressurs om du vil lese mer.

Farger på ledninger

I nye ledninger og kabler er fargene som går igjen:

Brun = Faseleder
Blå = Nøytralleder / L2
Jord / PE = Gul/Grønn

Andre farger du kan komme ovenfor:

Sort = Faseleder istedet for brun.
Obs – har du sort + brun, vil sannsynligvis brun være faseleder og sort være en bryterledning til en lampe f.eks. Alltid mål med godkjent spenningstester!
Hvit = L2 (se også under)
Rød = I min erfaring har dette oftest vært brukt som bryterledning til lampe.

her er en 3G 2.5 sammen med en 4G 1.5

Kan man bruke hvit som nøytralleder?

Ja, men da må denne ledningen merkes med blått i koblingspunktene.

514.3.2 Merking av ledere i flerlederkabel 
Merking av ledere i kabler med 2 til 5 ledere skal være i samsvar med HD 308. Faseledere skal merkes med fargene brun, svart og grå, nøytralleder med fargen blå og beskyttelsesleder med fargekombinasjonen gul/grønn. 
For kabler med flere enn 5 ledere skal hver leder merkes i samsvar med NEK-EN 60446. Ledere som benyttes som beskyttelseleder eller som nøytralleder skal merkes hhv. gul/grønn eller blå ved koblingspunktene. 

Betydningene til fargene avhenger også litt av hvilket nett man har i boligen.TN-Nett.

400V med nøytralleder. Merket med 400V. Her vil du kunne måle 230V mellom Nøytralleder og Faseleder, og 0V mellom nøytralleder og jord.

Her skal fargene være.

L og N er i et TN-nett (400V): Faseleder og Nøytral.
Her vil faseleder (L) være brun.
Nøytralleder (N) vil være blå.
PE (gulgrønn) er jord.

Vi kaller en forbrukskurs i TN for “en-fas”, siden man bruker bare 1-fase + nøytralleder.

Her skal ALLTID blå være nøytralleder. Det er ikke tillatt å bruke blå leder til noe annet enn nøytral.


IT og TT

IT og TT nett er 230V, og er ikke så lett å skille fra hverandre om man ikke har et litt mer avansert måleapparat. Men til bruken jeg omtaler her er det heller ikke så viktig å tenke på.

I et IT/TT nett har man ikke nøytralleder. Her har man istedet faser med 130V til jord (kan variere pga jordfeil), og 230V mellom fasene.

Inn i huset ditt vil du om du har 3-faser inn, kalle fasene for L1, L2 og L3.
Har du 2-faser inn i boligen vil disse kalles L1 og L2.

I TT/IT skal fargene være.

Faseleder 1 (L1) være brun.
Faseleder 2 (L2) vil være blå.
PE (gulgrønn) er jord.

Vi kaller en forbrukskurs i TT/IT for “to-fas”, siden man bruker 1-fase + 1 fase.

wikipedia du lese litt mer om hvor i Norge disse nett typene oftest er brukt, men man skal sjekke dokumentasjonen, måle med eurotester eller sjekke med sin nettleverandør.


1.5 mm til venstre. 2.5 til høyre

Er det lov å bruke blå som faseleder/L2?

NEK 514.3.4 tillater at blå brukes som faseleder så lenge det ikke er fare for å forveksle den med nøytralleder.

Det betyr at om du har et TN-nett kan du ikke bruke blå som faseleder, for der kan den forveksles med nøytral.
I et TT/IT har man ikke nøytralleder i det hele tatt, så man kan ikke forveksle blå med nøytral.


Back to top