Hopp til innholdet
Hjem » Hvor mye strøm er dødelig for et menneske?

Hvor mye strøm er dødelig for et menneske?

  Vi har gjennom oppveksten lært oss å ikke leke med strøm og ikke plukke i stikkontakter. Elektrosikkerhet er viktig, men hvor mye strøm skal til før det blir dødelig?

  Vi skal her ta for oss skader og farer med lavspenning, for høyspenning er risikoen og farene mye høyere.

  To viktige begreper:
  Ampere og Volt

  Hva er Ampere og volt?

  En svært så enkel men nyttig visualisering er å se for seg en elv.
  I elven så er Ampere størrelsen/bredden på elva (altså mengden strøm). Volt er hvor fort elven flyter (spenningen).  Hva er farligst av volt og ampere?

  Man vil kanskje tenke at 10.000 volt er farligere enn 100 volt, men i strømsammenheng er det ikke slik.
  Det er nemlig mengden strøm som er farlig for oss mennesker, altså ampere. Ampere kan vi dele på 1000 og få MilliAmpere, forkortet mA.

  Som man ser av figuren vil all strøm over 10mA medføre smertefulle konsekvenser.
  Over 10mA vil man kunne få muskelkramper og sammentrekninger, slik kan man bli «hengende fast» i en ledning uten å klare å slippe den.

  Selv ved verdier så lave som 20mA vil man kunne bli tungpustet.

  Derfor er reglene idag at det skal monteres 30mA jordfeilbrytere i nye installasjoner.

  Overgangsmotstanden

  En annen viktig faktor er overgangsmotstanden.
  Dette betyr i all enkelhet hvor lett det er for en strøm å bevege seg igjennom kroppen til et menneske.
  Jo lavere overgangsmotstand, jo enklere.

  Det finnes ingen enkel fasit på hvor mye motstand et menneske har. Det er nemlig utrolig mange variabler som spiller inn.
  Dette er: Strømbane, berøringsspenning, varighet av strømmen, frekvens, grad av fuktighet av huden, berøringsflate, kontakttrykk og temperatur. 

  Hjertestartere benytter f.eks en ledende gele på de elektriske platene, nettopp for å få en lavere overgangsmotstand mot kroppen.

  Normalt kan man si at et menneske har omtrent 2000 ohm i motstand, men den vil også kunne synke når man får strøm i seg og huden begynner å brytes ned. Man regner derfor med 1667 ohm i formler for elsikkerhet.

  Formelen for å regne ut berøringsspenning er:

  1667Ω * 0,03A = 50V.
  Kravet er 50V.  Hva er så berøringsspenning?

  Berøringsspenning er antall volt en person kan bli utsatt for om personen har kontakt mot jord og samtidig tar på elektrisk utstyr med feil.

  Berøringsspenningen skal ikke overstige 50V i vanlige installasjoner, eller 25V innen medisin, eller landbruk.

  En måte å unngå berøringsspenning på er jording av elektrisk utstyr med lav overgangsmotstand mot jord (strøm velger minste motstands vei), eller ved å dobbelisolere utstyret (KL:II).

  Man har også andre tiltak som utjevningsforbindelse imellom utstyr til jord, galvanisk skille, riktig avdekning og kapslingsgrad, skilletrafo og SELV/PELV. SELV er f.eks 24V/12V downlight LED/Halogen

  Har du et TN-Nett hjemme vil ikke berøringsspenning være aktuelt. Her vil nemlig strømkursen kortslutte ved første jordfeil.

  Konklusjon: Hvor mye strøm er farlig for et menneske?

  Strømmen (Ampere) er den viktigste faktoren, fra selv så lavt som 10mA kan en person begynne å miste kontrollen over musklene og «henge fast».

  Når musklene paralyseres vil man faktisk ende opp med å klemme enda hardere fast og ikke greie å slippe.

  Av denne grunn er nettopp håndholdt verktøy og utstyr med strømledning så farlige om det skulle være feil på utstyret – eller hvis du bruker en veldig lang skjøteledning så sikringen ikke «oppdager» feilen med en gang.

  Ta derfor el-sikkerhet på alvor, ikke benytt el-verktøy i regn, vær forsiktig med lange seriekoblede skjøteledninger, og sørg for at utstyret er skikkelig vedlikeholdt.

  Strømmen tar korteste vei igjennom kroppen ved en strømgjennomgang, blodårer, nerver og skjelett kan fungere som ledere for strømmen og energien dette skaper kan forårsake indre brannskader.

  Ved strømgjennomgang igjennom hjertet kan hjertet begynne å pumpe raskere før det til slutt stanser eller ved at hjertet kommer ut av rytmen og ikke pumper blod effektivt (ventrikkel flimmer).

  All strøm over 30mA og 50V er farlig for mennesker og man må alltid oppsøke sykehus ved strømgjennomgang. Det beste er å få noen andre til å kjøre deg hvis det er en mulighet.

  Likestrøm (DC) er like farlig som vekselstrøm (AC). Det er den totale strømmengden som tilføres kroppen, som bestemmer hvor stor skaden blir.

  Ventrikkel flimmer kan utvikle seg flere timer etter man har hatt en strømulykke, derfor er det viktig å komme seg til legevakt og sykehus for å ta en EKG av hjerterytmen og ligge til observasjon.

  Ved ventrikkel flimmer vil man kunne dø innen få minutter om man ikke holdes i live med førstehjelp, eller får «omstartet» hjerterytmen med en hjertestarter.

  Tiden betyr noe

  En lengre eksponering til strømfeil øker faren for skader og indre forbrenning. For eksempel om man blir eksponert for en feilstrøm på 100mA i 3 sekunder, vil man ha like høy risiko som om man blir utsatt for ett 900mA støt.

  Det er satt en grense at jordfeilbrytere skal koble ut ved en 30mA feilstrøm ved maks 0,4 sekunder. Igjennom utallige sluttkontroller er jeg glad over å se at de fleste produsenter har høyere krav og løser ut ved 20-25mS.

  Men det har også forekommet at jordfeilbryterene har fabrikkfeil, og ikke løser ut. Sørg derfor for at elektrikeren utfører en korrekt sluttkontroll med en eurotester.

  Lysbueskader

  Lysbueskader oppstår ved kortslutning eller jordslutning. En lysbue fører til oppvarming av luften og gir risiko for store luftveisskader. Ved lysbueskader kan klærne lett bli antent.

  Ved lysbue vil smeltet kobber, jern o.l i luften kunne forårsake store brannskader på kroppen.

  Les mer om når du skal oppsøke legehjelp på nettsidene til statens arbeidsmiljøinstitutt Stami.