Hopp til innholdet
Hjem » Overspenningsvern – Krav, tips og installasjon av overspenningsvern

Overspenningsvern – Krav, tips og installasjon av overspenningsvern

  Beskytt bolig og elektronikk med et overspenningsvern i sikringsskapet. Et overspenningsvern er en billig forsikring mot lynnedslag eller feil på linjen som potensielt kan forårsake store skader på husets elektronikk og elektrisk utstyr.

  Idag skal jeg også montere noen overspenningsvern og tar derfor noen bilder av hvordan disse monteres. Dette må autorisert elektroinstallatør foreta.

  Et lokalt borettslag ønsker å oppgradere det elektriske anlegget på omkring 24 leiligheter, og velger bl.a å installere overspenningsvern i sikringsskapet.

  OBO Overspenningsvern for IT-Nett, Faser inn i bunnen og PE til jordskinnen ut på toppen.
  Forskjellige overspenningsvern og tilkobling

  Her er to forskjellige overspenningsvern montert, den ene er en OBO, mens den andre er en EATON variant.

  OBO varianten måtte plasseres på en skinne under de andre pga plassbegrensinger. Her ble det brukt en dobbelnite og lask ned til overspenningsvernet. Fra overspenningsvernet går det en 6mm2 PE ledning til jordskinnen i toppen av skapet.

  Eaton overspenningsvern (IT-nett) /Elektroimportøren

  På Eaton varianten er bunnen av overspenningsvernet «lasket», det er altså ikke en egen jordskrue, men to. Løsne den ene og gå videre til jordskinnen fra den.
  Husk at jordingen skal alltid ligge så «rett» som mulig, unngå store eller brå svingninger på jord-lederen.

  Hva er et overspenningsvern?

  Et overspenningsvern sitter i sikringsskapet og består av en «holder» og pluggbare vern. I disse vernene sitter det varistorer som begynner å lede mot jord ved høye nettspenninger.

  Se på dem som en bryter, når den føler en overspenning på strømmen inn (lynnedslag, feil på trafo, etc) vil bryteren «lukke» seg og lede mot jord.

  Pluggbart finvern for stikkontakt /Elektroimportøren

  NB. Et overspenningsvern «fjerner» ikke overspenningene, men demper dem. Monterer du ett overspenningsvern i sikringsskapet ditt vil du betraktelig bedre sikkerheten for ditt elektriske anlegg og tilkoblede produkter.

  Men det anbefales å også benytte seg av finvern hvis datamaskiner, tv, eller andre elektronikk-sensitive produkter er tilkoblet.

  Selve overspenningsvernet monteres i sikringsskapet og vil dempe de største feilene, men det er å anbefale at man monterer et pluggbart finvern lenger ut i installasjonen, f.eks i tv kontakten eller til pc.  Hva er kravene ved IT / TN / TT?

  IT nett: Uc/tennspenning): 360V
  TT/TN nett: Uc/tennspenning): 280V

  I IT/TT-nett uten distribuert Jord(PE)-leder, for eksempel ved luftstrekk. er det et krav i NEK400:2014 534.2.4 at overspenningsvernet skal beskyttes mot havari ved at:

  1) overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling av ikke-brennbart materiale i fordelingen, eller;
  2) overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern (S-Type eller tilsvarende) med en merkeutløsestrøm ikke høyere enn 300mA, eller;
  3) overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjonsnett og jord er redusert til et minimum.

  Dobbelt-niter for tilkobling av hovedsikring og overspenningsvern

  Montering før eller etter måler?

  Det finnes ingen «bransjestandard» over hele Norge, men mange lokale energiverk setter lokale krav som elektro installatørene må følge.

  Det mest vanlige og fordelaktige er å montere overspenningsvernet rett etter hovedsikringen i sikringsskapet eller i inntaksboksen på husveggen, altså før måleren.

  Man kan enten montere en liten skinne mellom hovedsikring og overspenningsvern om de har like dimensjoner, og kan stå ved siden av hverandre. Eller man kan legge en lask imellom dem og bruke dobbel-niter.

  Overspenningsvern du kan bruke:

  Eksempler på overspenningsvern man kan bruke i forskjellige nettsystemer med forbehold om at disse alltid monteres i skap av ubrennbart materiale. Les mer om de forskjellige nett-typene hos elfag entusiastene.

  For IT nett:

  For TN / TT nett:

  Finvern for stikkontakt til PC, TV og sensitiv elektronikk. /Elektroimportøren