Hopp til innholdet
Hjem » Få en God Jording i Boligen

Få en God Jording i Boligen

  Jordingen skal sørge for at installasjonens jordingssystem og jordsmonnet rundt får samme potensiale. I tillegg skal jordelektroden også lage forbindelse til jord, slik at feilstrømmer eller f.eks lynnedslag kan ledes tilbake til jord.

  For Boligformål med maks 50V berøringsspenning og hvor det er installert 30mA jordfeilbryter, skal ikke jordelektrodens overgangsresistans overstige 1666 ohm.

  Til sykehus hvor det er krav om maks 25V berøringsspening, og når det er installert større jordfeilbrytere, f.eks innen industri gjelder andre regler, hvor motstanden mot jord må være betraktelig mindre.

  Trenger man en egen jording for garasje?

  Kravet er at jordinginstallasjon skal være effektiv «effektiv» i hele området for installasjonen. En ringjord installasjon skal i så tilfelle dekke ikke bare huset, men også garasjen.

  Har du en frittstående garasje 10-15 meter eller lengre unna, og du vet at ringjorden bare går rundt eneboligen, vil du måtte legge opp en ny ringjord rundt garasjen, eller slå ned et ekstra jordspyd.

  Dette gjelder også om man monterer en Kl:I lyktestolpe eller pullert langs en sti, i hagen eller monterer stikkontakt nede ved brygga eller i et lysthus.

  Minste tverrsnitt på jordledning fra jordspyd eller kobberline er 6 mm2.

  Et jordspyd (Elektroimportøren) er en god måte å få bedre jordforbindelse. Her med Elit sin «hammerlås» som sikrer en god tilkobling.
  Jordspyd1.5 meter (ohm)
  Myrjord19
  Matjord/Leire60
  Sandjord130
  Fuktig Sand190
  Fuktig Grus310
  Tørr Sand600
  Steingrunn1900

  Kobberline 25mm2

  En kobberline til jording skal minst ha et tverrsnitt på 25mm2, uansett. Tall i ohm.

  10 m50 m100 m
  410,6
  1442
  3084
  45126
  702011
  1404022
  43012065

  Faktorer som gir dårligere jordforbindelse

  Uttørking eller frost i bakken påvirker jordingen svært negativt, det er derfor viktig å legge jordingen så dypt som mulig. Samt at man tenker på muligheter for frost ved legging. Man bør legge inn en sikkerhetsmargin på 3-10 ganger, alt avhengig av hvor stabilt/eller ustabilt, jordingsanlegget forventes å være med tanke på frost.

  Tjømemuffe i IT og TT nett.

  Har du et 230V anlegg skal du jorde avløpet med en «tjømemuffe». Dette er et avløpsrør i plast som er kledd med kobber på innsiden, og er tilkoblet hovedjordingen i sikringsskapet via en kobberledning.

  Over tid vil det kunne samle seg et belegg på innsiden av avløpsrøret. Ved en jordfeil hos naboen vil du da kunne få feilstrøm i deg om du dusjer, finnes det flere jordfeil i området kan denne feilstrømmen bli faretruende stor, derfor er det viktig med en tjømemuffe som personbeskyttelse.